(لیست تابلوهای تبلیغاتی شهر مشهد) تاریخ بروز رسانی : 1398
ردیف کد تابلو گرید محل استقرار تابلو نوع سازه ابعاد (سانتیمتر) مبلغ تعرفه ماهیانه(تومان) زمان واگذاری
1 AH1 A++  بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان احمدآباد پل عابرلوکس-back light 15/55*3/06 180,000,000 98/04/21
2 AH2 A++  بولوار احمدآباد،بین میدان احمدآباد ومیدان شریعتی ،مقابل بازار های موبایل،دید به سمت میدان شریعتی پل عابرلوکس-back light 15/60*3/04 180,000,000 98/07/10
3 AH4 A++ میدان احمدآباد،دید به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) پل عابرلوکس-back light 17/30*3/20 180,000,000 98/04/15
4 AH5 A++ میدان احمدآباد،دید به سمت میدان میدان شریعتی(تقی آباد) پل عابرلوکس-back light 12/60-*3/20 180,000,000 98/05/18
5 AH6 A+ بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان فلسطین پل عابر لوکس 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
6 AH7 A+ بولواراحمدآباد-مقابل سه راه راهنمایی-وجه به سمت میدان احمدآباد پل عابرلوکس 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
7 AH8 A+ بولواراحمدآباد-مقابل ابوذرغفاری-وجه به سمت میدان فلسطین پل عابر 3*18 149,000,000 98/04/05
9 M3 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت سه راه خیام پل عابرلوکس-back light 1210*3/20 180,000,000 98/04/26
10 M4 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان قدس،به سمت میدان ملک آباد(فلسطین) پل عابرلوکس-back light 1210*3/20 180,000,000 98/04/01
11 M5 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت میدان آزادی(وکیل آباد) پل عابرلوکس-back light 11/90*3/20 180,000,000 98/05/14
12 M6 A++ بولوار ملک آباد،مقابل خیابان بزرگمهر،به سمت سه راه خیام پل عابرلوکس-back light 11/90*3/20 180,000,000 98/04/21
13 kh8 A+ چهارراه خیام(سجاد)،ضلع جنوب غربی بیلبورد 12/10*4 149,000,000 98/07/06
14 kh9 A+ سه راه خیام،ضلع شمال غربی،دید به سمت میدان آزادی-وکیل آباد-(نمای کامپوزیت) بیلبورد 5*15 149,000,000 98/03/27
15 KH10 A+ سه راه خیام – ضلع شمال غربی، دید ازمیدان آزادی به سمت سه راه خیام-(نمای کامپوزیت) بیلبورد 5*15 149,000,000 قابل واگذاری
kh11 A+ سه راه خیام-ضلع شمال غربی ،دید از چهارراه خیام بیلبورد 4/5*9 98/04/17
16 KH6 A+ بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت سه راه خیام پل عابر 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
17 KH7 A+ بولوارخیام -بین سجاد وسه راه خیام-مقابل خیابان ریس-به سمت چهارراه خیام پل عابر 3*15 149,000,000 قابل واگذاری
18 v1 A+ بولوار وکیل آباد،ابتدای بولوار امامت -تنها بیلبورد بولواروکیل آباد بیلبورد 12/10*4 149,000,000 قابل واگذاری
19 V2 A+ بولوار وکیل آباد ، پل سواره روهاشمیه ، به سمت انتهای وکیل آباد پل سواره رو 18*3 149,000,000 98/03/31
20 V3 A+ بولوار وکیل آباد،پل سواره رو هاشمیه ،به سمت میدان آزادی پل سواره رو 18*3 149,000,000 98/04/18
21 R27 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 18*3 149,000,000 98/04/04
22 R28 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل هتل پارس،به سمت میدان آزادی پل عابر 18*3 149,000,000 98/04/17
23 R29 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت انتهای وکیل آباد پل عابر 18*3 149,000,000 98/06/27
24 R30 A+ بولوار وکیل آباد،مقابل لادن،به سمت میدان آزادی پل عابر 18*3 149,000,000 قابل واگذاری
25 V4 A+ بولوار وکیل آباد،پل سواره رو نمایشگاه بین المللی،به سمت انتهای وکیل آباد پل سواره رو 15*3 149,000,000 98/04/27